ที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้าง
ไทยคอนส์ที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้าง

บริการของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

การออกแบบร่างโครงการ

การออกแบบร่างโครงการ

เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มออกแบบ...

อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

เป็นขั้นตอนซึ่งศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่ดิน ทั้งขนาดที่ดิน, ตำแหน่งที่ตั้ง และความต้องการของเจ้าของโครงการ...

อ่านเพิ่มเติม

ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง

ออกแบบเพื่อการก่อสร้าง

งานออกแบบอาคาร เป็นหน้าที่ของ สถาปนิก วิศวกร โครงสร้าง และ วิศวกรงานระบบ ซึ่งการออกแบบที่ดี...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพนิ่ง 3 มิติ เสมือนจริง

ภาพนิ่ง 3 มิติ เสมือนจริง

ภาพนิ่ง 3 มิติ เสมือนจริง( 3D Perspective) คือการนำเสนอภาพ เสมือนของอาคาร หรือ...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง

ให้การนำเสนอภาพโครงการ ในมุมมอง 3 มิติ ที่เคลื่อนไหว ในรูปแบบ Animation Movie ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผู้ชมรู้สึกได้...

อ่านเพิ่มเติม

งานเตรียมการก่อสร้าง

งานเตรียมการก่อสร้าง

หลังจากจบงานออกแบบ แล้วก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง จะต้องมีงานส่วนเตรียมการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญอีก...

อ่านเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง

ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง

ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตรงกับแบบ เร่งรัดงานให้เสร็จทันเวลา...

อ่านเพิ่มเติม

งานตรวจสอบอาคาร

งานตรวจสอบอาคาร

งานตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และ เสนอแนะการปรับปรุงอาคารส่วนที่อาจเป็นอันตรายในแต่ละส่วน...

อ่านเพิ่มเติม