ภาพนิ่ง 3 มิติ เสมือนจริง


ภาพนิ่ง 3มิติ เสมือนจริง

ภาพนิ่ง 3 มิติ เสมือนจริง( 3D Perspective) คือการนำเสนอภาพเสมือนของอาคาร หรือ โครงการ ซึ่งสามารถสะท้อนแนวคิดในการออกแบบของผู้ออกแบบ ด้วยมิติมุมมองที่สมจริง นำเสนอรูปแบบอาคาร ทั้งความสวยงาม หรือฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่างครบถ้วน เป็นประโยชน์สำหรับการ Review รูปแบบของโครงการ ก่อนที่จะมีการสรุปแบบเพื่อก่อสร้างจริง รวมถึง สำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ ที่สามารถนำภาพเสมือนจริงของโครงการ ไปประกอบเอกสาร สื่อโฆษณา ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อดิจิตอล ที่สามารถดึงดูด สร้างความสนใจ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

3D Perspective

ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง


ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง

ให้การนำเสนอภาพโครงการ ในมุมมอง 3 มิติ ที่เคลื่อนไหว ในรูปแบบ Animation Movie ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผู้ชมรู้สึกได้ประสบการณ์สัมผัสกับพื้นที่โครงการจริง ร่วมกับ Sound เสียงประกอบที่กลมกลืนไปกับการตัดต่อลำดับภาพอย่างมีสีสัน สร้างอารมณ์ร่วมที่สอดคล้องไปกับแนวคิดในการออกแบบอาคาร ด้วยรายละเอียดมุมมองของโครงการที่ครบถ้วนทุกมิติซึ่งในหลายๆโครงการ ได้นำภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเสมือนจริง ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา หรือนำเสนอเพื่อเปิดตัวโครงการ และสามารถเร่งเร้าอารมณ์ร่วม ให้เกิดความประทับใจ และภาพจดจำที่ดีต่อโครงการ อีกด้วย