ราคาค่าบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ


งานออกแบบ

ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่โครงการหรือมูลค่าโครงการ เช่น
▬ ค่าออกแบบ 150,000 บาท สำหรับ แบบขออนุญาติก่อสร้าง บ้านเดี่ยว พื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร
▬ ค่าออกแบบ 250,000 บาท สำหรับทำแบบงานระบบ ครบทั้งหมด
▬ ค่าออกแบบ 500,000 บาท เป็นต้นไป สำหรับโรงงานขนาด 4,000 ตารางเมตร หรือ อพาร์ทเมนท์ 60 ห้อง


ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง

อัตราค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และ มูลค่าโครงการ เช่น
• โครงการ สร้าง อพาร์ทเม้น 4 ชั้น ใช้วิศวกรโครงสร้าง 1 คน เข้าดูโครงการ 3 วันต่อสัปดาห์ และ วิศวกรงานระบบเข้า ดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 40,000 บาท ต่อเดือน
• โครงการ โรงงาน 5,000 ตารางเมตร ใช้วิศวกรโครงสร้าง 1 คน เข้าดูโครงการ 6 วันต่อสัปดาห์ , วิศวกรงานระบบเข้า ดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ และ ผู้จัดการโครงการ(วิศวกร อาวุโส) เข้า ดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 80,000 บาท ต่อเดือน


การออกแบบร่างโครงการ

ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท (ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่โครงการ) ผลงานประกอบไปด้วย ผังบริเวณ,แบบแปลน, รูปด้าน,รูปตัด,ภาพนิ่งสามมิติ เสมือนจริง(Perspective)


ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

จัดทำงบประมาณโครงการและประมาณการรายได้ จัดทำ Cash flow เริ่มต้นที่ 20,000 บาท ต่อโครงการ(ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่โครงการ)


SERVICE FEES

ทั้งนี้หากท่านต้องการทราบราคาและข้อมูลการบริการเพิ่มเติม กรุณากรอกรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือเพื่อขอใบเสนอราคา