สำรวจ เพื่องานออกแบบ

การสำรวจ เพื่อจะได้ข้อมูล มาใช้ในการออกแบบ ปัจจุบัน เราสามารถนำ Drone มาถ่ายภาพ มุมสูง เพื่อให้เห็นรายละเอียดในที่ดินได้ชัดเจน และเมื่อนำมาใช้ร่วมกับ เครื่องมือในการสำรวจรังวัด ระบบดาวเทียม GNSS RTK Network ซึ่งหาพิกัด ที่ดินได้ละเอียดในระดับค่าผิดพลาดไม่เกิน 4 cm. ทำให้การสำรวจ ง่ายขึ้น แม่นยำขึ้น ได้ภาพที่ดูง่ายขึ้น ในราคาที่ปัจจุบันปรับลดลงมาจนไม่แตกต่างจากงานสำรวจแบบดั้งเดิม 
โดยงานที่เราจัดทำประกอบด้วย
1.ภาพมุมสูงแสดงขอบเขตที่ดิน
2.ภาพมุมสูงแสดงขอบเขตที่ดิน ในรูปแบบ 360 องศา
3.แบบ Contour แสดงขอบเขตที่ดิน และ เส้น Contour แสดงความสูงที่ดิน
4.ภาพ 3D ของพื้นที่ดิน
5.จัดทำหมุดหลักฐานไว้ที่หน้างาน
6.รายงาน และรูปถ่ายประกอบ


ราคาค่าบริการสำรวจ

พื้นที่โครงการ ราคาทำการสำรวจและส่งงานทั้ง 6 รายการ ลดพิเศษถ้าสั่งจ้างภายในปี 2564
พื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ เหมาจ่าย 50,000 บาท 30,000 บาท
มากกว่า 5 ไร่ ถึง 15 ไร่ เพิ่มไร่ละ 3,000 บาท(50,000-80,000บาท) 30,000-48,000 บาท
มากกว่า 15 ไร่ ถึง 50 ไร่ เพิ่มไร่ละ 2,500 บาท(80,000-167,500บาท) 48,000-100,500 บาท
มากกว่า 50 ไร่  พิจารณาราคาเป็นพิเศษแต่ละโครงการ  
*ราคาสำหรับพื้นที่ กทม และ ปริมณฑล กรณีต่าง จว มีค่าเดินทางเพิ่มเติม 6 บาท/กม.
สำหรับพื้นที่ ที่มีอุปสรรคในการเข้าสำรวจอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น เป็นป่ารกทึบ หรือ มีน้ำท่วมขัง

หากท่านต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการใบเสนอราคา กรุณากรอกรายละเอียดเบื้องต้น ที่นี่ ======>


 

1.ภาพมุมสูงแสดงขอบเขตที่ดิน

/360/360-land ภาพถ่ายทางอากาศโดย Drone จะสามารถแสดงภาพรายละเอียดต่างๆ สิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ และอื่นๆ รวมถึงแสดงขอบเขตที่ดิน ให้เห็นชัดเจน
สามารถนำมาใช้วิเคราะห์เบื้องต้น ในการออกแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 

2.ภาพมุมสูงแสดงขอบเขตที่ดิน ในรูปแบบ 360 องศา

/360 สามารถกดที่ภาพ เพื่อเข้าไปดูตัวอย่างในรูปแบบ Panorama 360 องศา พิจารณารายละเอียดต่างๆ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ และอื่นๆ แสดงขอบเขตที่ดิน รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงรอบด้าน ได้มากขึ้นกว่าเดิม สามารถใช้ mouse กดเลื่อนดูบริเวณรอบ ทั่วทั้งพื้่นที่ใกล้เคียง ซูมดูได้ละเอียดมาก สำหรับภาพจริงที่เราส่งงานให้จะสามารถซูมขยายได้มากกว่า ที่ปรากฎใน web เนื่องจากข้อจำกัด ของ Browser

3.แบบ Contour แสดงขอบเขตที่ดิน และ เส้น Contour แสดงความสูงที่ดิน

แบบ Contour แสดงขอบเขตที่ดิน รายละเอียด สิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ บ่อน้ำ และอื่นๆ ภายในที่ดิน และเส้น Contour แสดงความสูงที่ดิน ในรูปแบบ dwg สามารถนำไปใช้ในการออกแบบ ผังโครงการ คำนวณ ดินตัด-ดินถม 

4.ภาพ 3D ของพื้นที่ดิน

เป็นงาน 3D ที่ใช้ Drone scan ภาพจากพื้นที่จริง ร่วมกับ เก็บค่าพิกัด จากอุปกรณ์ สำรวจโดยใช้ดาวเทียม RTK GNSS Network เก็บข้อมูลทกอย่างในที่ดิน ทั้งต้นไม้ สิ่งก่อสร้าง ค่าระดับความสูงต่ำของที่ดิน ที่สามารถ นำไปใช้ในการออกแบบ ต่อได้อย่าง ง่าย และนำเสนอได้อย่างสวยงาม และชัดเจน
สามารถนำอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ที่ออกแบบ เพิ่มเข้าไปในพื้นที่จริง เพื่อนำเสนอเจ้าของโครงการได้เห็นภาพจริงในทันที โดยนำไปใช้งานออกแบบ ร่วมกับ Sketchup , 3Dmax, Lumion , Blender , Auto CAD , Revit หรือโปรแกรม 3D design อื่นๆ ดังตัวอย่าง file 3D ด้านซ้ายมือ 
สำหรับงานออกแบบร่าง ที่นำอาคารที่ออกแบบมาแสดงบน งานสำรวจ 3D นี้ดูตัวอย่างได้ที่นี่ ====>งานออกแบบร่างโครงการ