ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง


ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เสมือนจริง

ให้การนำเสนอภาพโครงการ ในมุมมอง 3 มิติ ที่เคลื่อนไหว ในรูปแบบ Animation Movie ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ผู้ชมรู้สึกได้ประสบการณ์สัมผัสกับพื้นที่โครงการจริง ร่วมกับ Sound เสียงประกอบที่กลมกลืนไปกับการตัดต่อลำดับภาพอย่างมีสีสัน สร้างอารมณ์ร่วมที่สอดคล้องไปกับแนวคิดในการออกแบบอาคาร ด้วยรายละเอียดมุมมองของโครงการที่ครบถ้วนทุกมิติซึ่งในหลายๆโครงการ ได้นำภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเสมือนจริง ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา หรือนำเสนอเพื่อเปิดตัวโครงการ และสามารถเร่งเร้าอารมณ์ร่วม ให้เกิดความประทับใจ และภาพจดจำที่ดีต่อโครงการ อีกด้วย