ภาพนิ่ง 3 มิติ เสมือนจริง


ภาพนิ่ง 3มิติ เสมือนจริง

ภาพนิ่ง 3 มิติ เสมือนจริง( 3D Perspective) คือการนำเสนอภาพเสมือนของอาคาร หรือ โครงการ ซึ่งสามารถสะท้อนแนวคิดในการออกแบบของผู้ออกแบบ ด้วยมิติมุมมองที่สมจริง นำเสนอรูปแบบอาคาร ทั้งความสวยงาม หรือฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่างครบถ้วน เป็นประโยชน์สำหรับการ Review รูปแบบของโครงการ ก่อนที่จะมีการสรุปแบบเพื่อก่อสร้างจริง รวมถึง สำหรับโครงการเชิงพาณิชย์ ที่สามารถนำภาพเสมือนจริงของโครงการ ไปประกอบเอกสาร สื่อโฆษณา ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อดิจิตอล ที่สามารถดึงดูด สร้างความสนใจ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

3D Perspective