สำรวจภาพถ่ายทางอากาศ (DRONE)


การสำรวจ พื้นที่โครงการด้วยเครื่องโดรน

ภาพ3D มุมสูง ภาพถ่ายด้วยโดรน ภาพถ่ายมุมสูงจากโดรน

เนื่องจากวิสัยทัศน์ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนงานออกแบบ หรืองานบริหารงานก่อสร้างทางไทยคอนส์ฯ จึงได้ใช้เทคโนโลยี การถ่ายภาพโดรน เพื่อช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการสำรวจพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะการมองจากมุมสูง ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานของเรา ได้เห็นสภาพบริเวณพื้นที่ ทั้งภายในพื้นที่โครงการและสภาพแวดล้อมได้อย่างสมจริง ครอบคลุมและชัดเจนอันที่จะช่วยทำให้เราสามารถใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ ถึงปัจจัยต่างๆที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น ขนาดพื้นที่ตามสภาพจริง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สภาพแวดล้อมของที่ดินหรืออาคารข้างเคียง ซึ่งนับเป็นข้อมูลที่สำคัญ สำหรับการทำ Site Analysis ซึ่งจะทำให้เราทราบถึง ความต้องการของลูกค้า,สิ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบหรือการมองเห็นปํญหาและวางแผนเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการออกแบบ และแม้กระทั่งในช่วงของการบริหารงานก่อสร้างโครงการ การได้เห็นสภาพพื้นที่โครงการในภาพกว้าง ก็ทำให้ทีมงานวิเคราะห์ถึงสภาพอุปสรรคต่างๆได้ครบทุกมุมมอง สามารถวางแผนจัดการให้งานก่อสร้างนั้น เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ในด้านของงานนำเสนอ Presentation ทางไทยคอนส์ฯ ยังใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายโดรน ที่นำภาพพื้นที่จริง มาประกอบภาพอาคาร 3D Perspective นำเสนอในมุมมอง Bird Eye View เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เห็นภาพของโครงกาได้รอย่างสมจริงที่สุดอีกด้วยปัจจุบัน ยังมีเทคโนโลยี นวตกรรม เกิดขึ้นอีกมาก ซึ่งล้วนแต่ช่วยในเรื่องคุณภาพและเวลาในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทีมงานของเราก็จะไม่ยอมตกเทรนด์และยังคงแสวงหาเทคโนโยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานของเราเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพและเวลา เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากบริการของเรา


ตัวอย่างภาพและวิดีโอสำหรับการสำรวจพื้นที่ของโครงการด้วยเครื่องโดรน

ทีมงานของเราก็จะไม่ยอมตกเทรนด์และยังคงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานของเราเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพและเวลา เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากบริการของเรา

ใช้ในการสำรวจพื้นที่โครงการและทำแผนที่

ถ่ายภาพเพื่อมาทำ Retouch ในสถานที่จริง

ถ่ายภาพในระหว่างก่อสร้างและ Update ความคืบหน้างานก่อสร้าง